Nghiên cứu tế bào gốc

Hiện nay nhóm nghiên cứu chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực thu thập, xử lý và lưu trữ các mẫu sinh học, bao gồm các loại tế bào gốc từ các nguồn khác nhau, các loại tế bào sinh sản, các mẫu mô dùng làm vật liệu sinh học.

Bài viết liên quan