Nghiên cứu tim mạch

Bệnh tim mạch là nguyên nhân số 1 gây tử vong trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Tại TAMRI, chúng tôi tập trung nghiên cứu các yếu tố di truyền, kể cả khám phá gen, có liên quan đến bệnh tim mạch. Chúng tôi cũng nghiên cứu các thuốc mới có hiệu quả hơn và an toàn hơn cho bệnh nhân.

Bài viết liên quan