Diễn giả

TIM MẠCH

PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh

Giám đốc TT Tim mạch
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKII Huỳnh Ngọc Long

Giám đốc TT Can thiệp mạch
Phó Giám đốc TT Tim mạch
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Bạch Yến

Trưởng khoa Tim mạch
BV Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

TS.BS Nguyễn Anh Dũng

Trưởng khoa
Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TS.BS Trần Vũ Minh Thư

Trưởng khoa Nội Tim mạch 2
TT Tim mạch
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH

BS.CKII Châu Thị Ngọc Ánh

Phó Giám đốc TT Chẩn đoán Hình ảnh
& Điện quang Can thiệp
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TS.BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Bác sĩ TT Chẩn đoán Hình ảnh
& Điện quang Can thiệp
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKII Thái Dương Ánh Thủy

Bác sĩ TT Chẩn đoán Hình ảnh
& Điện quang Can thiệp
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKII Lê Nguyệt Minh

Bác sĩ TT Chẩn đoán Hình ảnh
& Điện quang Can thiệp
BV Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BS.CKI Nguyễn Văn Phát

Bác sĩ TT Chẩn đoán Hình ảnh
& Điện quang Can thiệp
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI Tô Khải Liêl

Bác sĩ TT Chẩn đoán Hình ảnh
& Điện quang Can thiệp
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI Võ Duy

Bác sĩ TT Chẩn đoán Hình ảnh
& Điện quang Can thiệp
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI Đỗ Minh Khoa

Bác sĩ TT Chẩn đoán Hình ảnh
& Điện quang Can thiệp
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI Phạm Tấn Phát

Bác sĩ TT Chẩn đoán Hình ảnh
& Điện quang Can thiệp
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI Nguyễn Thị Ngọc Tú

Bác sĩ TT Chẩn đoán Hình ảnh
& Điện quang Can thiệp
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

ThS.BS Lê Thị Lan Hương

Bác sĩ TT Chẩn đoán Hình ảnh
& Điện quang Can thiệp
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS Nguyễn Thị Hồng Túy

Bác sĩ TT Chẩn đoán Hình ảnh
& Điện quang Can thiệp
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS Nguyễn Phạm Cao Minh

Bác sĩ TT Chẩn đoán Hình ảnh
& Điện quang Can thiệp
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS Lê Anh Thành

BS Phạm Vũ Mỹ Phụng

CN Nguyễn Thị Thu Thùy

CN Trương Đoàn Bảo Tâm

SẢN - NHI - SƠ SINH

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi

Giám đốc TT Sản phụ khoa
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TS.BS Đỗ Hữu Thiều Chương

Phó Giám đốc TT Sơ sinh
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ

Trưởng khoa Nhi
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

NỘI KHOA

PGS.TS.BS Trần Quang Bính

Giám đốc chuyên môn, Giám đốc
TT Đào tạo & Nghiên cứu Khoa học
Trưởng ban tổ chức

PGS.TS.BS Trịnh Tuấn Dũng

Giám đốc
TT Giải phẫu bệnh & Tế bào
BV Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BS.CKII Trần Thị Thanh Nga

Giám đốc TT Trung tâm Xét nghiệm
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

PGS.TS.BS Trần Ngọc Hữu

Phó Giám đốc
TT Đào tạo & Nghiên cứu Khoa học
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TS.BS Hoàng Kim Ước

Trưởng khoa
Nội tiết - Đái tháo đường
BV Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

TS.BS Trần Minh Giang

Phó khoa Hồi sức tích cực - chống độc
Bác sĩ Nội khoa - Khoa Nội tổng hợp
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKII Thân Thị Minh Trung

Phó khoa Nội thần kinh
Trung tâm Thần kinh
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TS.BS Đặng Thị Ngọc Bích

Bác sĩ Khoa Da liễu
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

ThS.BS.CKII Huỳnh Thị Thanh Trang

ThS.BSNT Vũ Thị Hinh

Bác sĩ Khoa Nội thần kinh
TT Thần kinh
BV Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

ThS.BSNT Trương Huệ Linh

Bác sĩ Khoa Nội thần kinh
TT Thần kinh
BV Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BSNT Nguyễn Văn Ngân

BS Nguyễn Phương Trang

CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

TS.BS Tăng Hà Nam Anh

Giám đốc
TT Chấn thương chỉnh hình
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

ThS.BS.CKII Trần Anh Vũ

Trưởng khoa
Y học thể thao & Nội soi
TT Chấn thương chỉnh hình
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

ThS.BS Nguyễn Quang Tôn Quyền

Phó Trưởng khoa
Chấn thương chỉnh hình
BV Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

ThS.BS Nguyễn Ngọc Hân

Bác sĩ TT Chấn thương chỉnh hình
BV Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

ThS.BS Hoàng Văn Ban

Bác sĩ TT Chấn thương chỉnh hình
BV Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

ThS.BS Trần Xuân Anh

Bác sĩ TT Chấn thương chỉnh hình
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

ThS.BS Lê Văn Minh Tuệ

Bác sĩ TT Chấn thương chỉnh hình
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

ThS.BS Vũ Trung Hiếu

BS.CKI Mai Hoàng Dương

Bác sĩ TT Chấn thương chỉnh hình
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS Nguyễn Quang Huy

Bác sĩ TT Chấn thương chỉnh hình
BV Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

NGOẠI KHOA

TS.BS Đỗ Minh Hùng

Giám đốc
TT Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TS.BS Phạm Hữu Tùng

Phó Giám đốc
TT Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKII Thi Văn Gừng

Trưởng Đơn vị Hình ảnh học can thiệp
Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh
& Điện quang can thiệp
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

GS.TS.BS Nguyễn Quốc Kính

BS.CKII Hồ Thị Bích Thủy

Bác sĩ
TT Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TS.BS Trần Thanh Bình

Bác sĩ
TT Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

ThS.BS Phan Hoàng Vĩnh Phú

Bác sĩ TT Chẩn đoán hình ảnh
& Điện quang can thiệp
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

ThS.BSNT Nguyễn Thị Vân Anh

BSNT Hoàng Nam

Bác sĩ
Khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy
BV Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BSNT Bùi Quang Thạch

Bác sĩ
Khoa Tiêu hóa - Gan mật - Tụy
BV Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

TIẾT NIỆU - THẬN HỌC - NAM KHOA

PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên

Giám đốc TT Tiết niệu - Thận học
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TTƯT.BS.CKII Tạ Phương Dung

Phó Giám đốc
TT Tiết niệu - Thận học
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

ThS.BS Lê Đăng Khoa

Trưởng đơn vị Nam học
TT Hỗ trợ sinh sản
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

PGS.TS.BS Ngô Xuân Thái

Phó Tổng thư ký Hội Tiết niệu
- Thận học Việt Nam
Trưởng bộ môn Tiết niệu
Đại học Y Dược TP.HCM

PGS.TS.BS Trần Văn Hinh

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Tiết niệu
- Thận học Việt Nam
Trưởng bộ môn Tiết niệu
Học viện Quân Y

ThS.BS Nguyễn Cảnh Hưng

Bác sĩ TT Chẩn đoán hình ảnh
& Điện quang can thiệp
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

ThS.BS Nguyễn Thị Tố Quyên

Bác sĩ TT Chẩn đoán hình ảnh
& Điện quang can thiệp
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI Vương Thị Hà Ngân

Bác sĩ TT Chẩn đoán hình ảnh
& Điện quang can thiệp
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI Phan Huỳnh Tiến Đạt

Bác sĩ TT Tiết niệu - Thận học
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS Đoàn Ngọc Thiện

Bác sĩ khoa Nam học
TT Tiết niệu - Thận học
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS Ngô Đình Triệu Vỹ

Bác sĩ TT Hỗ trợ sinh sản
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS Đặng Tuấn Anh

Bác sĩ TT Hỗ trợ sinh sản
BV Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

CVPH Nguyễn Thị Mai Khanh

UNG BƯỚU

TS.BS Vũ Hữu Khiêm

Trưởng khoa Ung bướu
BV Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

TS.BS Vũ Thị Thanh

Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế
BV Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

BSNT.CKII Trần Thị Thúy Hằng

Trưởng khoa Tai Mũi Họng
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

BS Trần Vương Thảo Nghi

Trưởng khoa Ung bướu
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

ThS.BS Lê Văn Lượng

Bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp
BV Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

ThS.BSNT Lê Thị Yến

Bác sĩ Khoa Ngoại Tổng hợp
BV Đa khoa Tâm Anh Hà Nội

ThS.BSNT Lương Việt Bằng

hS.BSNT Nguyễn Thị Phương Anh

ĐIỀU DƯỠNG

ThS Võ Thị Lành

Giám đốc Điều dưỡng
BV Đa khoa Tâm Anh TP.HCM

TS Trần Thụy Khánh Linh

TS Cao Thị Mỹ Châu

ThS Trần Thị Yến Duyên

ThS Chu Thị Loan

ThS Phạm Ngọc Hà

ThS.ĐD Trần Thị Lan Hương

ĐD Phạm Thị Thu

DS Hoàng Thị Trang

NHS Huỳnh Ga Băng

Vũ Thị Lâm Oanh