TAMRI - Về chúng tôi

Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) được thành lập vào tháng 5 năm 2023 như là một trụ cột trong hệ thống Tâm Anh, bao gồm Bệnh viện Tâm Anh và Đại học Tâm Anh. TAMRI tập hợp các nhà khoa học và bác sĩ trong nước và trên thế giới, thúc đẩy hợp tác cấp quốc gia và quốc tế nhằm nâng cao sức khỏe con người. Qua hợp tác nghiên cứu với các bệnh viện, đại học và các công ty kỹ nghệ, cũng như sự hỗ trợ từ cộng đồng, TAMRI phấn đấu trở thành một tâm điểm xuất sắc trong khu vực.

Chúng tôi thực hiện những nghiên cứu có tác động tích cực nhằm cải thiện sức khỏe cho người bệnh. Các hoạt động của chúng tôi bao gồm:

  1. Nghiên cứu cơ bản để khám phá các cơ chế sinh học của bệnh;
  2. Thử nghiệm lâm sàng để đánh giá hiệu quả và an toàn của các phương pháp điều trị và vắc-xin mới;
  3. Nghiên cứu quan sát để tìm hiểu yếu tố gây bệnh ở quy mô cộng đồng và cá nhân;
  4. Giáo dục và đào tạo. Chúng tôi nhìn thấy một tương lai khỏe mạnh cho người dân và tương lai đó nằm trong tầm tay của chúng ta.
Rectangle 45

Tôn chỉ

Khám phá
Khám phá
Hỗ trợ nghiên cứu cơ bản dẫn đến những khám phá mang tính cách tân.
Chuyển giao
Chuyển giao
Đẩy nhanh quá trình chuyển giao kết quả nghiên cứu vào ứng dụng lâm sàng và tiến bộ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
Hợp tác
Hợp tác
Khuyến khích và tạo điều kiện cho sự hợp tác đa ngành, tạo ra một môi trường mà kiến thức đa dạng hội tụ để đạt được sự tiến bộ đổi mới.

Tầm nhìn

Viện nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) được thành lập với tầm nhìn trở thành một trung tâm nghiên cứu y khoa hàng đầu ở châu Á qua những nghiên cứu tầm cỡ quốc tế và qua hợp tác, chuyển giao khám phá đến ứng dụng trong lâm sàng nhằm cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân.
Tầm nhìn

Sứ mệnh

Chúng tôi quyết tâm cải thiện sức khỏe của bệnh nhân ở Việt Nam và thế giới. Chúng tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh này qua nghiên cứu khoa học, chuyển giao khám phá và xiển dương y thuật thực chứng.
Sứ mệnh

Y đức và Liêm chính

Y đức và liêm chính là hai quy tắc hàng đầu tại TAMRI nhằm đảm bảo trách nhiệm, giá trị của con người và công trình nghiên cứu. Theo đó, tất cả thành viên của Viện nghiên cứu Tâm Anh đều cần tuân thủ những nguyên tắc sau:
Y đức và Liêm chính
1

Trung thực

Đảm bảo tính trung thực và chính xác của dữ liệu, thông tin trong suốt quá trình đề xuất, thực hiện, phân tích và báo cáo nghiên cứu.
2

Nghiêm khắc

Củng cố nghiên cứu thông qua sự chú ý tỉ mỉ từng chi tiết và phương pháp nghiêm ngặt, đồng thời lưu tâm và thừa nhận những thành kiến ​​có thể xảy ra.
3

Minh bạch

Thúc đẩy sự chia sẻ và truyền thông cởi mở; có trách nhiệm trong việc đảm bảo độ chính xác về phương pháp nghiên cứu, dữ liệu và kết quả; đồng thời tiết lộ và quản lý hiệu quả các xung đột lợi ích.
4

Công bằng

Đảm bảo đối xử công bằng, tôn trọng với các nhà nghiên cứu đồng nghiệp và tất cả cá nhân tham gia vào quá trình nghiên cứu bằng cách tham khảo, trích dẫn một cách thích hợp công việc của người khác; ghi nhận và công nhận hợp lệ bao gồm cả quyền tác giả khi cần cho những người đã đóng góp cho nghiên cứu.
5

Tôn trọng

Thể hiện sự tôn trọng đối với những người tham gia nghiên cứu, đồng nghiệp, sinh viên nghiên cứu, động vật sử dụng trong nghiên cứu và môi trường.
6

Công nhận

Công nhận và tôn trọng quyền của các cộng đồng, đặc biệt là các dân tộc thiểu số đã tích cực tham gia vào nghiên cứu; hoặc chịu tác động hay nhận được ý nghĩa đặc biệt từ nghiên cứu.
7

Trách nhiệm giải trình

Chú trọng trách nhiệm giải trình, bao gồm cả khía cạnh tài chính và phi tài chính, trong suốt quá trình phát triển, thực hiện và báo cáo nghiên cứu. Trong đó phải dự đoán được hậu quả và kết quả có thể xảy ra của nghiên cứu trước khi triển khai diện rộng.
8

Thúc đẩy

Thúc đẩy và nuôi dưỡng văn hóa và môi trường nghiên cứu nhằm nuôi dưỡng hành vi nghiên cứu có trách nhiệm, bao gồm trong môi trường Viện và trong lĩnh vực thực hành tương ứng.