Hội đồng

HỘI ĐỒNG

TTƯT.PGS.TS.BS Trần Quang Bính

Giám đốc chuyên môn, Giám đốc
TT Đào tạo & Nghiên cứu khoa học
Trưởng ban

PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh

Giám đốc TT Tim mạch
Phó ban

TTƯT.PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên

Giám đốc TT Tiết niệu thận học
Thành viên

PGS.TS.BS Vũ Huy Trụ

Trưởng khoa Nhi
Thành viên

PGS.TS.BS Trần Ngọc Hữu

Phó Giám đốc TT ĐT & NCKH
Thành viên

TTƯT.ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ

Trưởng khoa Ngoại Thần kinh
Thành viên

TTND.TS.BS Phan Thị Xuân

Trưởng khoa Hồi sức tích cực
& Chống độc, Trưởng khoa Cấp cứu
Thành viên

TS.BS Cam Ngọc Phượng

Giám đốc TT Sơ sinh
Thành viên

TS.BS Đỗ Minh Hùng

Giám đốc TT Nội soi
và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa
Thành viên

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi

Giám đốc TT Sản Phụ khoa
Thành viên

BS.CKII Trần Thị Thanh Nga

Giám đốc Trung tâm xét nghiệm
Thành viên

TS.BS Tăng Hà Nam Anh

Giám đốc TT Chấn thương
chỉnh hình
Thành viên

TTƯT.BS.CKII Tạ Phương Dung

Phó Giám đốc TT Tiết niệu thận học
Thành viên

TS.BS Hồ Hoàng Phương

Giám đốc TT Chẩn đoán hình ảnh & Điện quang can thiệp
Thành viên

BS Trần Vương Thảo Nghi

Trưởng khoa Ung Bướu
Thành viên

ThS Võ Thị Lành

Giám đốc Điều dưỡng
Thành viên

BS.CKI Phạm Mạnh Hoàn

Trưởng phòng Đào tạo, Nghiên cứu khoa học và Thử nghiệm lâm sàng, TT ĐT-NCKH - Thư ký khoa học