Ban tổ chức

BAN TỔ CHỨC

GS.TS.BS Norman Henry Silverman

Giáo sư Nhi khoa
Emeritus Professor of Pediatrics UCSF, San Francisco, CA

PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh

Giám đốc Trung tâm Tim mạch
BVĐK Tâm Anh TPHCM
Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam
Chủ tịch Phân hội
Siêu âm tim Việt Nam

TS.BS Nguyễn Thị Thu Hoài

Chủ nhiệm bộ môn Nội
Trưởng ban thư ký
Phân hội Siêu âm tim Việt Nam

BS.CKI Vũ Năng Phúc

Trưởng khoa Tim bẩm sinh
Trung tâm Tim mạch
BVĐK Tâm Anh TP.HCM

BAN THƯ KÝ

BS.CKI Vũ Năng Phúc

Trưởng khoa Tim bẩm sinh
Trung tâm Tim mạch
BVĐK Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI Phạm Thục Minh Thủy

Bác sĩ Tim bẩm sinh
Trung tâm Tim mạch
BVĐK Tâm Anh TP.HCM