Chương trình

THỜI GIAN PHÒNG HỌP 1 PHÒNG HỌP 2
13:00 – 16:00 Phiên Siêu âm tim thai

Chủ tọa:

 • GS.TS.BS Norman Henry Silverman
 • PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh
 • BS.CKI Vũ Năng Phúc

1. Thực hiện thế nào
GS.TS.BS Norman Henry Silverman

2. Tương quan hình thái/ Siêu âm tim thai
GS.TS.BS Norman Henry Silverman

3. Thảo luận ca lâm sàng tim thai
GS.TS.BS Norman Henry Silverman

 

 

Phiên Bệnh động mạch chủ

Chủ tọa:

 • PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh
 • TS.BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 • BS.CKII Lê Thị Đẹp

 

1. Bóc tách động mạch chủ: Sinh lý bệnh và chẩn đoán
PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh

2. Bóc tách động mạch chủ: điều trị và theo dõi
BS.CKII Lê Thị Đẹp

3. Phình động mạch chủ: sinh lý bệnh và điều trị
ThS.BS Huỳnh Thanh Kiều

4. Tiếp cận hình ảnh đa ngành trong xử trí phình động mạch chủ: Siêu âm tim mạch
BS.CKI Dương Thị Nguyệt Anh
5. Tiếp cận hình ảnh đa ngành trong xử trí phình động mạch chủ: Chụp cộng hưởng từ
ThS.BS Lê Thị Lan Hương & BS.CKI Trần Công Trình
6. Tiếp cận hình ảnh đa ngành trong xử trí phình động mạch chủ: Chụp cắt lớp vi tính
BS. CKI Tô Khải Liêl

7. Thảo luận

THỜI GIAN PHÒNG HỌP 1 PHÒNG HỌP 2
08:00 – 09:45 Khai mạc
1. Van 2 lá: Van 2 lá bình thường
GS.TS.BS Norman Henry Silverman2. Siêu âm bất thường van 2 lá và buồng nhận thất trái
GS.TS.BS Norman Henry Silverman

3. Kỷ nguyên công nghệ siêu âm mới từ GE healthcare
Ông Hùng Quan Vũ – Quản lý dòng máy siêu âm tim mạch Vivid, GE Healthcare

09:45 – 10:00 Giải lao
10 :00 – 12:00 Phiên Kênh nhĩ thất

Chủ tọa:
GS.TS.BS Norman Henry Silverman
PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh
BS.CKI Phạm Thục Minh Thủy

 1. Kênh nhĩ thất
  GS.TS.BS Norman Henry Silverman
 2. Thảo luận ca lâm sàng tim bẩm sinh
Phiên Bệnh van 2 lá

Chủ tọa:

 • PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh
 • ThS.BS Nguyễn Minh Trí Viên
 • ThS.BS Huỳnh Thanh Kiều

1. Hở 2 lá: giải phẫu, ước lượng độ nặng, thời điểm can thiệp
PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh

2. Siêu âm tim qua thực quản trong lúc phẫu thuật sửa van 2 lá
ThS. BS Phạm Đỗ Anh Thư

3. Sửa van 2 lá qua thông tim can thiệp: Vai trò siêu âm tim trong lựa chọn bệnh nhân, hướng dẫn thủ thuật và lượng định kết quả
TS.BS Trần Vũ Minh Thư

4. Viêm nội tâm mạc nhiễm trùng: Vai trò của siêu âm tim trong chẩn đoán và điều trị
ThS. BS Huỳnh Thanh Kiều

5. Siêu âm tim trong chẩn đoán và lượng định rối loạn chức năng van nhân tạo
TS.BS Nguyễn Thị Thu Hoài

12:00 – 13:30 Lunch symposium (Thảo luận ca lâm sàng)
13:30 – 15:30 Phiên Bệnh cơ tim từ thai nhi đến trẻ em

Chủ tọa:

 • GS.TS.BS Norman Henry Silverman
 • BS.CKI Vũ Năng Phúc
 • BS.CKI Nguyễn Phạm Thùy Linh
 1. Bệnh cơ tim từ thai nhi đến trẻ em
  GS.TS.BS Norman Henry Silverman
 2. Thảo luận ca lâm sàng tim bẩm sinh
Phiên Tim mạch lâm sàng và một số vấn đề thường gặp của tim phải

Chủ tọa:

 • PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh
 • ThS. BS Nguyễn Minh Trí Viên
 • TS.BS Nguyễn Thị Thu Hoài

1. Cập nhật điều trị chống kết tập tiểu cầu sau can thiệp động mạch vành 2023
ThS.BS Huỳnh Thanh Kiều

2. Bảo tồn chức năng tim thận cho bệnh nhân tim mạch chuyển hóa: điểm lại các cập nhật trong 2023
TS.BS. Lâm Văn Hoàng

3. Điều trị suy tim mạn: cập nhật các khuyến cáo mới

PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh

4. Cập nhật về điều trị THA: chiến lược mới trong phối hợp thuốc
ThS.BS Huỳnh Thanh Kiều

5. Khảo sát giải phẫu, chức năng và siêu âm tim phải
PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh

6. Tăng áp phổi: Vai trò siêu âm tim trong chẩn đoán và theo dõi điều trị
BS.CKI Vũ Năng Phúc

7. Bệnh van tim phải/ người lớn
TS.BS Nguyễn Thị Thu Hoài

8. Thảo luận

THỜI GIAN PHÒNG HỌP 1 PHÒNG HỌP 2
08:00 – 09:30 Phiên toàn thể

1. Van 3 lá: Hình thái học van 3 lá

GS.TS.BS Norman Henry Silverman

2. Bất thường bẩm sinh van 3 lá: Bất thường Ebstein và loạn sản van 3 lá

GS.TS.BS Norman Henry Silverman

09:30 – 09:45 Giải lao
09:45 – 11:30 Phiên Bệnh cơ tim Amyloidosis

Chủ tọa:

 • PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh
 • TS.BS Nguyễn Thị Thu Hoài
 • TS.BS Trần Vũ Minh Thư
 1. Hiểu biết về bệnh cơ tim Amyloidosis
  PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh

2. Tiếp cận hình ảnh đa ngành bệnh cơ tim Amyloidosis: Hình ảnh tim hạt nhân
BS Nguyễn Văn Tế

3. Tiếp cận hình ảnh đa ngành bệnh cơ tim Amyloidosis: Siêu âm tim
ThS.BS Phạm Đỗ Anh Thư

4. Tiếp cận hình ảnh đa ngành bệnh cơ tim Amyloidosis: Ảnh cộng hưởng từ
TS.BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

5. Chẩn đoán bệnh cơ tim Amyloidosis
TS.BS Nguyễn Thị Thu Hoài

6. Các ca lâm sàng
TS.BS Trần Vũ Minh Thư

7. Điều trị bệnh cơ tim Amyloidosis: chiến lược và theo dõi
TS.BS Trần Vũ Minh Thư

8. Thảo luận

Thực hành tính năng máy GE Vivid E95
KS Trần Hoài Bảo – GE

 • Sức căng thất trái(*), thất phải, nhĩ trái.
 • Chức năng 4D thất trái, thất phải.
 • Dựng hình van 2 lá và 3 lá trên siêu âm tim 4D thành ngực

(*) Ứng dụng AI sức căng thất trái tự động chỉ với 1 nút bấm

11:30 – 12:00 Lễ bế mạc

Tổng kết hội nghị

Tổng kết thông tin nổi bật trong hội nghị và bế mạc
PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh