Báo cáo viên

GS.TS.BS Norman Henry Silverman

Giáo sư Nhi khoa
Emeritus Professor of Pediatrics UCSF, San Francisco, CA

PGS.TS.BS Phạm Nguyễn Vinh

Giám đốc Trung tâm Tim mạch
BVĐK Tâm Anh TP. HCM
Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam
Chủ tịch Phân hội
Siêu âm tim Việt Nam

TS.BS Nguyễn Thị Thu Hoài

Chủ nhiệm bộ môn Nội
Trưởng ban thư ký
Phân hội Siêu âm tim Việt Nam

ThS.BS Nguyễn Minh Trí Viên

Cố vấn Phẫu thuật tim
BVĐK Tâm Anh TP.HCM

BS.CKII Lê Thị Đẹp

Trưởng khoa Nội Tim Mạch
Viện Tim TP.HCM

TS.BS Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

Trưởng đơn vị Hình ảnh học Tim mạch
Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh
BVĐK Tâm Anh TP.HCM

ThS.BS.CKII Huỳnh Thanh Kiều

Trưởng khoa Nội Tim mạch 1
Trung tâm Tim mạch
BVĐK Tâm Anh TP.HCM

TS.BS Trần Vũ Minh Thư

Trưởng khoa Nội Tim mạch 2
Trung tâm Tim mạch
BVĐK Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI Vũ Năng Phúc

Trưởng khoa Tim bẩm sinh
Trung tâm Tim mạch
BVĐK Tâm Anh TP.HCM

ThS.BS Phạm Đỗ Anh Thư

Bác sĩ nội Tim mạch
BVĐK Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI Dương Thị Nguyệt Anh

Bác sĩ nội tim mạch
BVĐK Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI Tô Khải Liêl

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
BVĐK Tâm Anh TP.HCM

BS Nguyễn Văn Tế

Trưởng khoa Y học hạt nhân
BV Pháp Việt

ThS.BS Lê Thị Lan Hương

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
BVĐK Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI Trần Công Trình

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
BVĐK Tâm Anh TP.HCM

TS.BS Lâm Văn Hoàng

Bác sĩ khoa Nội Tiết - Đái tháo đường
Cố vấn chuyên môn
BVĐK Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI Lương Minh Thông

Bác sĩ Tim bẩm sinh
BVĐK Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI Nguyễn Phạm Thùy Linh

Bác sĩ Tim bẩm sinh
BVĐK Tâm Anh TP.HCM

BS.CKI Phạm Thục Minh Thủy

Bác sĩ Tim bẩm sinh
BVĐK Tâm Anh TP.HCM

ThS.BS Huỳnh Thị Minh Thùy

Bác sĩ Chẩn đoán hình ảnh
BVĐK Tâm Anh TP.HCM

KS Trần Hoài Bảo

Chuyên viên ứng dụng Siêu âm Tim
GE Healthcare Việt Nam