Khoa học lâm sàng

Giới thiệu

Bộ môn Khoa học Lâm sàng tập hợp các chuyên môn đa dạng, với trọng tâm chánh là thiết kế và triển khai các thử nghiệm lâm sàng và các nghiên cứu quan sát. Một lãnh vực quan trọng trong Bộ môn Khoa học Lâm sàng là việc thực hiện các thử nghiệm lâm sàng nhằm đánh giá hiệu quả và an toàn của các phương pháp điều trị và vắc xin mới.

Sứ mệnh của chúng tôi là kết hợp nghiên cứu chuyển giao với các phương pháp điều trị đột phá, và để thực hiện sứ mệnh đó, chúng tôi theo đuổi các mục tiêu sau:

Trưởng ban