Nhà nghiên cứu

Trần Nhâm
Trưởng bộ môn Khoa học cơ bản
Trần Sơn Thạch
Trưởng bộ môn Khoa học dữ liệu
Phạm Mạnh Hoàn
Trưởng bộ môn Đào tạo
Phạm Nguyễn Vinh
Trưởng nhóm nghiên cứu Tim mạch
Hồ Phạm Thục Lan
Trưởng nhóm nghiên cứu - Cơ xương khớp
Giang Huỳnh Như
Trưởng nhóm nghiên cứu - Thụ tinh ống nghiệm