Labs

Giới Thiệu

Viện nghiên cứu Tâm Anh được trang bị hệ thống phòng lab đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, ánh sáng, nhiệt độ, thông gió và tiếng ồn. Labo của chúng tôi cung cấp không chỉ các tài nguyên và kĩ năng để phân tích các biomarker đã được xác định mà còn cơ hội để khám phá và tạo ra các biomarker mới có giá trị lâm sàng để chẩn đoán, tiên lượng và theo dõi tình trạng bệnh và kết quả điều trị. Labo của chúng tôi còn được thiết kế để hỗ trợ nghiên cứu biomarker, bao gồm các nghiên cứu tiềm năng và các thử nghiệm lâm sàng.
Rectangle 100
Rectangle 100
Rectangle 101
Rectangle 103
Rectangle 107